Asianajotoimisto

Kasanen & Vuorinen Oy

Työoikeudellista asianajoa vuosikymmenten kokemuksella

Työntekijälähtöistä työoikeutta

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy on työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto. Edustamme palkansaajia kaikenlaisissa työ- ja virkamiesoikeudellisissa asioissa.

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Turussa.

Ajankohtaista

Korkein hallinto-oikeus

KHO (11/2022); Viranhaltijan työkyvyn olennaiseen vähenemiseen liittyvä irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla hänet muuhun tehtävään

Toimistomme avusti kunnallista viranhaltijaa irtisanomista koskevassa asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tapauksessa oli riitaista se, oliko kaupunki täyttänyt kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisen velvollisuutensa selvittää, olisiko viranhaltijan …

Lue lisää →
Hovioikeus

Itä-Suomen HO (11/2022): Tuotantopalkkion rajoittaminen työtaisteluun osallistuneilta

Toimistomme avusti yli 20 työntekijän joukkoa asiassa, joka koski heidän oikeuttaan tuotantopalkkioon. Jutun kantajat työskentelivät K Oy:n palveluksessa mekaanisen metsäteollisuuden tuotantotehtävissä. Kantajat olivat osallistuneet Teollisuusliitto …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan KO (11/2022): Työnantaja ei kumonnut syrjintäolettamaa

Toimistomme avusti työntekijää irtisanomista koskevassa asiassa. Tapauksessa työnantajalla oli ollut kollektiivinen irtisanomisperuste, mutta käräjäoikeuden tutkittavaksi jäi, oliko irtisanottavien valinta tapahtunut oikein. Kantajan lisäksi oli irtisanottu …

Lue lisää →

Toimistomme asianajajilla on erittäin laaja kokemus työsuhteisiin liittyvien riita-asioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuimessa.

01

Työsuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitaminen yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuinasiat.

02

Edustamme myös viranhaltijoita ja virkamiehiä virkasuhteisiin liittyvissä riidoissa hallinto-oikeuksissa.

03

Avustamme palkansaajia myös EU-tuomioistuimessa, vakuutusoikeusasioissa sekä Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuimessa.

Vieritä ylös