Asianajotoimisto

Kasanen & Vuorinen Oy

Työoikeudellista asianajoa vuosikymmenten kokemuksella

Työntekijälähtöistä työoikeutta

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy on työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto. Edustamme palkansaajia kaikenlaisissa työ- ja virkamiesoikeudellisissa asioissa.

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Ajankohtaista

Korkein oikeus

Korkein oikeus (07/2021) kumosi hovioikeuden päätöksen jatkokäsittelyluvan hylkäämisestä ja palautti asian hovioikeuteen

Toimistomme avustaa henkilöä, jolla on riitaa entisen työnantajansa kanssa työsopimuksen määräaikaisuuden perusteen laillisuudesta. Määräaikaista työsopimusta sovittaessa oli tiedossa, että sijaistettava henkilö on pois töistä pidemmän …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Työnantaja laiminlöi yhteistoimintalain mukaiset velvollisuutensa – Helsingin käräjäoikeus (11/2019, lv 05/2021) tuomitsi maksamaan hyvitystä

Toimistomme avusti yhteensä 13 kantajaa yhteistoimintaneuvotteluja koskevassa riita-asiassa. Asiassa oli kyse siitä, oliko työnantaja noudattanut yhteistoimintalain mukaisia velvoitteita neuvotteluvelvoitteen sisällön osalta. Asiassa oli riidatonta, että …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin käräjäoikeus (06/2021): Henkilökohtaiseen työpanokseen perustuva tulospalkkio oli otettava huomioon vuosilomapalkan laskennassa

Toimistomme avusti IT-alalla toimivaa myyjää bonuspalkkausta koskevassa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus antoi asiassa ratkaisun 1.6.2021. Kysymys oli siitä, oliko tulospalkkausjärjestelmän mukainen bonus otettava huomioon vuosilomapalkkaa …

Lue lisää →

Toimistomme asianajajilla on erittäin laaja kokemus työsuhteisiin liittyvien riita-asioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuimessa.

01

Työsuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitaminen yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuinasiat.

02

Edustamme myös viranhaltijoita ja virkamiehiä virkasuhteisiin liittyvissä riidoissa hallinto-oikeuksissa.

03

Avustamme palkansaajia myös EU-tuomioistuimessa, vakuutusoikeusasioissa sekä Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuimessa.

Vieritä ylös